Säljledning

SÄLJLEDNING

Alla säljprojekt anpassas naturligtvis till Er.
Väldigt grovt kan det se ut så här:
 
  1. Nuläge
  2. Behovsanalys
  3. Åtgärdsplan
  4. Fortbildning
  5. Genomförande
  6. Uppföljning

Beroende på utfallet i vissa steg kanske några kan strykas och andra komma till. Här skräddarsyr vi tillsammans. Tidsåtgång beror på antal medarbetare och vilka utmaningar Ni står inför. Vanligtvis under en tre till sexmånadersperiod.

Alla är inte säljare, men alla kan sälja, alla kan nå toppen med rätt utrustning och vägledning