UTHYRNING

Projekt som handlar om att öka effektiviteten och träffsäkerheten i uthyrningsarbetet av lokaler. Coaching av uthyrningsgruppen.

Det kan gälla nyproduktion, projektuthyrning eller särskilt svåra objekt. Allt ifrån en second opinion till att sätta upp en hel uthyrningsgrupp. Exempel på uppläggsrubriker kan se ut så här:

 • Mål och syfte
 • Objektsanalys
 • Lokaltyper
 • Lokalkoncept
 • Konkurrentanalys
 • Målgrupper Targetlist
 • Hot och risker
 • Argumentation USP Möjligheter
 • Marknadsföring och marknadsbearbetning
 • Försäljningsverktyg
 • Kommunikationskanaler
 • Aktivitetsplan

Nu är det dags att ta uthyrningen till nästa nivå.